/ Tư vấn đầu tư Tư vấn Thiết kế Cung cấp thiết bị Xây dựng - Lắp đặt Quản lý Dự án Bảo vệ môi trường Image Map

Tin tức ngành

Không có ảnh

Từ 14/4: Thuế NK ưu đãi mặt hàng xăng, dầu hỏa giảm từ 35% xuống 20%

Ngày 13/4, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu. Theo đó, ...

Tin tổng hợp